Бібліотека

• Електронні видання

• Друковані видання

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ

Збірник благодійних проектів учасників Першого Всеукраїнського конкурсу «Добро починається з тебе» (2007-2008 рр.)

Збірник благодійних проектів учасників Другого Всеукраїнського конкурсу «Добро починається з тебе» (2008-2009 рр.)

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

  • «Стратегія реформування освіти в Україні»: Рекомендації з освітньої політики. К.: «К.І.С.», 2003. – 296 с.

У книзі подано аналіз сучасних тенденцій розвитку освіти ХХІ століття. Основну увагу приділено таким ключовим напрямам реформування освіти: рівний доступ до якісної освіти, зміст та моніторинг якості, управління та фінансування.

  • Біла книга національної освіти України/ Т. Ф. Алєксєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл (та ін.); за заг. ред. акад. В. Г. Кременя, НАПН України. – К.: Інформ. системи, 2010, – 342 с. – Бібліогр.: с. 315-335

Наукове видання, в якому вперше в історії розвитку українського суспільства всебічно проаналізовано стан національної освіти, визначено актуальні проблеми освітянської галузі та причини їх виникнення, окреслено шляхи подолання труднощів в освітній сфері та її розвитку.

  • Шкільний бюджет: навч.-метод. посіб. для кер. освіти / В. Мархлєвський, Ю. Шукевич, Л. Паращенко (та ін.). К.: Таксон, 2011. – 156 с. – Бібліогр. в кінці розд.

У посібнику проаналізовано досвід фінансування освіти у країнах Європейського Союзу, законодавче забезпечення фінансово-економічної діяльності навчальних закладів, особливості фінансування шкільної освіти в Україні на сучасному етапі, запропоновано практичні поради керівникам освіти щодо управління шкільним бюджетом.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
1competition-projects

Наші парнери